Страхование в Греции

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГРЕЦИИ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) - греческая компания, осуществляющая все виды страхования, зарегистрирована 15 июня 1891 г.(!) и принадлежит Национальному Банку Греции (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). Сегодня, более 125 лет спустя, Национальная страховая компания остается лидером страхового рынка Греции с долей рынка 16,6%, 1.200 чел. персонала, 2.200 страховых агентов, 1.400 аффилированных агентов и брокеров, 1.000.000 клиентов и чистым доходом 63,1 млн евро (2018 г.)

Национальная страховая компания Греции (ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) - это лидер на рынке страхования Грециии и владеет наибольшей долей греческого рынка


Страховые услуги

Частное страхование

 • ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ


  • Возможность получать качественную медицинскую помощь без стояния в очередях и только в лучших клиниках.

  • Стоимость хорошего полиса ДМС в Греции может быть от 50 е в месяц, что несопоставимо с тем, сколько вы теряете, если пытаетесь самостоятельно лечиться или полагаетесь на «бесплатную» медицину.

  • Кроме того, полис ДМС дает возможность получения медицинской помощи людям, не имеющим Обязательного медицинского страхования (ИКА, ТЕВЕ), а также - только для определенных категорий - получают страхование для вида на жительство.

  Подробнее
 • СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В ГРЕЦИИ


  • Включает обязательные покрытия, согласно Решению министерства внутренних дел 53821/2014/21.10.2014:

  • 1. Покрытие расходов на госпитализацию в государственной больнице - на 80%

  • 2. Страховое возмещение в размере 15.000 евро в год на случай Полной или Временной нетрудоспособности в результате несчастного случая.

  • 3. Врачебную помощь и медикаменты при несчастном случае на сумму 1.500 евро в год (участие застрахованного - 20%).

  Подробнее
 • Автострахование


  • Ιδανικός συνδυασμός καλύψεων και τιμής.

  • Обязательное автострахование: погашение затрат, которые могут возникнуть в результате аварии по его вине на сумму до 1.220.000 евро на лечение пострадавшего и на сумму до 1.220.000 евро - на ремонт машины.

  • Скидка 10% на страховку машины при наличии страховки жилья или больничной прогарммы в Национальнйо старховой компании Греции.

  • Бесплатная Служба помощи при ДТП (Φροντίδα ατυχήματος)

  • БЕСПЛАТНЫЙ mini-CHECK UP (клинический и биохимический анализ крови) сети больниц Iatriko kentro .

  Подробнее
 • Страхование жилья в Греции


  • Кто может застраховать жилье:

  • Любой человек, проживающий в данном жилье (владелец или арендатор)

  • Арендатор

  • Управляющие жилыми домами (гр. διαχειριστές των πολυκατοικιών).

  • Скидка 10% на страховку машины при наличии страховки жилья в Национальнйо старховой компании Греции.


  Подробнее
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

FULL: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

FULL νοσοκομειακό πρόγραμμα

Το Πλήρες Πρόγραμμα Υγείας Full δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το ιδανικό για εκείνον επίπεδο κάλυψης της υγείας του, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του.
 
Ηλικία εισόδου:
 • από 1 μηνός μέχρι και 65 ετών, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο μέχρι και την ηλικία των 55 ετών.
 • Για ορισμένους συνδυασμούς νοσοκομειακής το ανώτατο όριο ηλικίας είναι 70.
 • Για συγκεκριμένο συνδυασμό διαγνωστικών full το ανώτατο όριο εισόδου είναι τα 75 έτη (δείτε αναλυτικά παρακάτω).
 
Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθρώπους που έχουν ήδη ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και θέλουν να συμπληρώσουν της κάλυψή τους, αλλά και για άτομα που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση υγείας και θέλουν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

 

Δυνατά Σημεία Προγράμματος Full

 

 • Υψηλό ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρίας - 1.500.000 € το έτος
 • Ευελιξία & προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ασφαλισμένου με:
  • 6 επιλογές ποσού συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας (0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ κατά περίπτωση και 10.000€ κατά έτος), ώστε να μπορεί να επιλέξει το ποσό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.
  • Δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας.
  • Δυνατότητα συνδυασμού με νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Full με 5 επιλογές κάλυψης, το οποίο πωλείται και ανεξάρτητα.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για διαγνωστικές εξετάσεις 700€ σε τιμές ΦΕΚ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% ή 10%
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για διαγνωστικές εξετάσεις 2.000€ σε τιμές ιδιωτικού τιμοκαταλόγου μειωμένες κατά 45%, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% ή 10%
 • Μηδενισμός απαλλαγής ή μείωση 50% της απαλλαγής για νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Ειδικά για το πρόγραμμα με 500€ απαλλαγή, μηδενισμός απαλλαγής με χρήση οποιουδήποτε Φορέα στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.
 • 50% μείωση απαλλαγής σε περίπτωση επέμβασης χωρίς νοσηλεία ή βραχεία νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Κάλυψη εξόδων παρακολούθησης που θα πραγματοποιηθούν πριν ή μετά τη νοσηλεία.
 • Ιατρικές πράξεις σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα έως 1.000€ ετησίως.
 • Bonus χρήσης άλλου Φορέα σε περίπτωση νοσηλείας, με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος.
 • Βελτιωμένοι, φιλικοί όροι προγράμματος σε ειδικό νέο έντυπο.
 • Επέκταση της ηλικίας εισόδου:
  1. Νοσοκομειακή Περίθαλψη:
  - Επέκταση κατά μια πενταετία της ηλικίας εισόδου στο πρόγραμμα, δηλαδή από το 65ο στο 70ο έτος.
  - Επιλογή προγράμματος με απαλλαγή 1.500€ ή 3.000€ ή 6.000€
  - Προασφαλιστικός έλεγχος, αυτός που ισχύει για τους υποψήφιους πελάτες των 65 ετών.
  - Επιπλέον, εφόσον αντικειμενικά συντρέχουν εμπορικοί λόγοι, είναι δυνατόν να δοθεί το πρόγραμμα με απαλλαγή 0€ ή 500€ με επασφάλιστρο 20%, μετά από προασφαλιστικό έλεγχο και επιπλέον εξετάσεις που τυχόν θα ζητηθούν από την εταιρεία.
  2. Διαγνωστικές Εξετάσεις:
  - Επέκταση ηλικίας εισόδου στην κάλυψη το 75ο έτος.
  - Επιλογή προγράμματος 2.000€, με συμμετοχή 10%:
     › Απαιτείται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας.
     › Θα γίνει έλεγχος & αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού.

Πολλες επιλογές

Το FULL σας δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των παροχών στις προσωπικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Συγκεκριμένα, επιλέγετε ελεύθερα το νοσοκομείο και τον ιατρό που θα σας φροντίσει, τη θέση νοσηλείας σας και το ποσό συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας, έχοντας στη διάθεσή σας 6 διαφορετικές επιλογές.

Για την κάλυψη των εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων μπορείτε να επιλέξετε το ετήσιο ποσό κάλυψης που επιθυμείτε, με δυνατότητα επιλογής και ποσοστού συμμετοχής σας σε αυτά, έχοντας στη διάθεσή σας 5 διαφορετικούς συνδυασμούς.

 

 

Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθρώπους που έχουν ήδη ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και θέλουν να συμπληρώσουν της κάλυψή τους, αλλά και για άτομα που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση υγείας και θέλουν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας σε Νοσοκομείο.


Συχνές ερωτήσης

 • Μέχρι ποιο ποσό με καλύπτει το πρόγραμμά μου;
  Το πρόγραμμα Full σας καλύπτει με το ποσό του 1.500.000€ ανά έτος!
 • Το πρόγραμμά μου με καλύπτει και στο εξωτερικό;
  Ναι, το πρόγραμμα Full σας καλύπτει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με το ίδιο ακριβώς όριο ως προς το ποσό κάλυψης ανά έτος.
 • Πότε ξεκινάει η κάλυψή μου;
  Από τη στιγμή που έχετε καταβάλει το ασφάλιστρό σας ή την πρώτη δόση, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, η ισχύς της κάλυψης ξεκινάει άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος και μετά από 1 μήνα σε περίπτωση ασθένειας. Για νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κάλυψή σας ξεκινάει 6 μήνες μετά.
 • Σε περίπτωση που θα χρειαστώ νοσηλεία, μπορώ να επιλέξω ελεύθερα Νοσοκομείο και ιατρό;
  Η επιλογή του Νοσοκομείου που θα σας περιθάλψει είναι ελεύθερη, το ίδιο και η επιλογή ιατρού. Εσείς θα αποφασίσετε τη στιγμή που θα προκύψει ανάγκη ποιο είναι το ιδανικότερο για εσάς Νοσοκομείο, καθώςκαι το καταλληλότερο επιστημονικό προσωπικό.
  Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε Δημόσιο ή Ιδιωτικό, Συμβεβλημένο ή μη Συμβεβλημένο με την Εθνική Ασφαλιστική Νοσοκομείο. Το πρόγραμμά σας θα σας καλύψει, όποια και αν είναι η επιλογή σας!
  Ωστόσο, η επιλογή Συμβεβλημένου με την Εθνική Νοσοκομείου σας προσφέρει πάντα επιπλέον προνόμια.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Δείγμα συμβολαίου (καλύψεις) για άνδρα 30 χρονών

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (PDF)

Метки: Νοσοκομειακό πρόγραμμα

Новости

Ваш страховой агент в Греции

Работаю в Национальной страховой компании с 2009 г.

Являюсь членом Торговой палаты Афин,
ч.н. 67282303000
, Номер спец. реестра: ΕΕΑ / 3959

 • Помогу вам подобрать наиболее подходящую программу страхования - по стоимости и по покрытиям
 • Знаю подробности вашей программы страхования - покрытия и исключения
 • Информирую моих клиентов о появлении новых программ, покрытий, которые могут быть им полезными
 • Помогаю при наступлении страхового случая, а также веду переговоры со страховыми о компенсации, если потребуется
 • Официально работающие страховые агенты в Греции - это ИП, которые обязаны обновлять лицензию каждые 3 года, не должны иметь судимости, обязаны иметь страховой полис профессиональной ответственности на сумму 1.800.000 евро в год
Анжела Аперчой
Страховой агент в Греции
Анжела Аперчой
Страховой агент, Афины
Моб. viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Как со мной связаться

Звоните

Моб, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

an-aper@hotmail.com

Адрес

Leof. Alexandras 117 Афины, 114 75

  

© 2020 Русскоговорящий страховой агент в Греции. Все права защищены.