ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σημεία Διαφοροποίησης Προγράμματος

 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία (527.000 € για το 2016)
 • Κάλυψη ετήσιου προληπτικού (check - up)
 • Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
 • Κάλυψη Διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με υψηλό ανώτατο όριο κάλυψης (1.500€) και συμμετοχή 10%
 • Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο χωρίς απαίτηση αποζημίωσης
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Επίδομα τοκετού (1.500€)
 • Bonus χρήσης ταμείου σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (μειώνεται η απαλλαγή και μηδενίζετα η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας)

 

Ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα:  παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και σε ενήλικες - μέχρι 60 ετών.


 
Κύρια Χαρακτηριστικά:


1. Ισόβια Διάρκεια Κάλυψης


2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας ( για κρεβάτι, τροφή, εργαστηριακές, εξετάσεις, φάρμακα, μεταγγίσεις, μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αυξημένης φροντίδας) έως 500.000 € για κάθε νοσηλεία ασφαλισμένου
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ για κάθε νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο (δημοσιο ή ιδιωτικό) - 525 ευρώ και 1.000 ευρώ στα μη συμβεβλημένα
  Το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου είναι 10% επί του ποσού των εξόδων που προκύπτει μετά την αφαίρεση της απαλλαγής.
  Ειδικά για τις αμοιβές των ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, ορίζονται ανώτατα όρια αμοιβής τους ανάλογα με τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης. Τα ανώτατα όρια αμοιβών χειρούργου και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης στις ΗΠΑ ή τον ΚΑΝΑΔΑ διπλασιάζονται.
 • Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκομείου ή Κλινικής. 
 • Η επιλογή συμβεβλημένου με την εταιρία νοσηλευτικού ιδρύματος παρέχει προνομιακή μεταχείριση όπως:

      κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής 10%..
      μείωση του ποσού της απαλλαγής σε 500€.
      κατάργηση του ποσού της απαλλαγής και της συμμετοχής αν γίνει χρήση του κύριου ασφαλιστικού φορέα.

  Συμβεβλημένο με την εταιρία νοσοκομείο είναι κάθε νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο η εταιρία έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Για τα συμβεβλημένα με την εταιρία νοσοκομεία μπορείτε να ενημερωθείτε ΕΔΩ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – PDF)
  και από το ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο στο ΤΗΛ: 210 9099000.
 • Μέχρι και Θέση Νοσηλείας Α' (Μονόκλινο)
 • Κάλυψη εξόδων για Μικροεπεμβάσεις Χωρίς Νοσηλεία (Νοσηλεία μιας μέρας, δηλαδή χωρίς διανυκτέρευση)
 • Κάλυψη εξόδων για Επείγουσα Μεταφορά (σε περίπτωση όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε μέρος χωρίς κατάλληλη ιατρική υποδομή)
 • Κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες (Βάσει Πίνακα)
 • Κάλυψη Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά από 6 μήνες)
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
  Καλύπτονται οι αμοιβές των Χειρουργών, Αναισθησιολόγων, Θεραπόντων Ιατρών σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ των παραπάνω ειδικοτήτων. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Η.Π.Α. ή Καναδά τα ποσά των Χειρουργών και των Αναισθησιολόγων διπλασιάζονται.
 • ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (τιμές για το 2016)
  Ημερήσια Αποζημίωση για Νοσηλεία   - 158 €
  Ημερήσια Αποζημίωση σε Μονάδα Εντατικής   - 237 €
  Ημερήσια Αποζημίωση με Χειρουργική Επέμβαση για όλες τις ημέρες της νοσηλείας - € 237
  Το ποσό καταβάλλεται 30 ημέρες κατ' ανώτατο όριο για κάθε νοσηλεία και εφόσον δεν πληρωθούν έξοδα Νοσηλείας από την Εταιρεία.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ - Εφάπαξ Ποσό 1.500 €

 • To Επίδομα Ισχύει 2 έτη μετά από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου

4. Δωρεάν Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up) ή προγεννητικός έλεγχος


5. ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ

 • Στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο – 15 €
 • Για επίσκεψη στο ιατρείο συμμετοχή - 20 €
 • Για επίσκεψη του ιατρού στο σπίτι του ασφαλισμένου από 35 € έως 50 € (ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ημέρα, την ώρα και τις τυχόν πρόσθετες ιατρικές πράξεις)

6. ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 • Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο

στο 210 90 99 000 - Επιλογή 2 και κατόπιν Επιλογή 0.

Υπηρεσίες που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο:
- Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρού
- Άμεσες συμβουλές σε κάθε πρόβλημα υγείας
- Πληροφορίες για το δίκτυο ιατρών (διευθύνσεις, ειδικότητες, ωράρια εργασίας, αμοιβές κ.α.)
- Πληροφορίες για τα εφημερεύονται Νοσοκομεία και Φαρμακεία και για πάνω από 50.000 φορείς υγείας σε όλη την επικράτεια.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται το ονοματεπώνυμό σας ή ο αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή τα στοιχεία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας


7. Εκπτωση ασφαλίστρου για τα εξαρτώμενα μέλη:

 • 20% για τον/την σύζυγο
 • 30% για το 1ο παιδί
 • 40% για το 2ο παιδί
 • 50% για το 3ο παιδί
 • Δωρεάν ασφάλιση απο το τέταρτο παιδί και άνω.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Δείγμα συμβολαίου (καλύψεις) για γυναίκα 30 χρονών

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (PDF)

Метки: Νοσοκομειακό πρόγραμμα

Заполните контактную форму ниже и мы отправим вам расчет стоимости и дополнительную информацию по интересующей вас программе

1000 максимум символов

Новости

Ваш страховой агент в Греции

Работаю страховым агентом с 2009 г.

Являюсь членом Торговой палаты Афин,
ч.н. 67282303000, Номер спец. реестра: ΕΕΑ / 3959
Номер реестра страховых агентов: 3959

 • Помогу вам подобрать наиболее подходящую программу страхования - по стоимости и по покрытиям
 • Знаю подробности вашей программы страхования - покрытия и исключения
 • Информирую моих клиентов о появлении новых программ, покрытий, которые могут быть им полезными
 • Помогаю при наступлении страхового случая, а также веду переговоры со страховыми о компенсации, если потребуется
 • Официально работающие страховые агенты в Греции - это ИП, которые обязаны обновлять лицензию каждые 3 года, не должны иметь судимости, обязаны иметь страховой полис профессиональной ответственности на сумму 1.800.000 евро в год

Официальный партнер nrg
Анжела Аперчой
Страховой агент в Греции
Анжела Аперчой (ANZHELIKA APERCHOY)
Страховой агент, Афины
Моб. viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Как со мной связаться

Звоните

Моб, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Адрес

Leof. Alexandras 117 Афины, 114 75

  

© 2024 Русскоговорящий страховой агент в Греции. Все права защищены.