Ασφάλιση αστικής ευθύνης ξενοδοχείου ή ενοικιαζομένων δωματίων

Ασφάλιση αστικής ευθύνης ξενοδοχείου ή ενοικιαζομένων δωματίων

Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα συμβούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των χώρων ασφαλιζομένου Ξενοδοχείου / Ενοικιαζομένων Δωματίων και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος από τον Νόμο θεωρείται ο ασφαλιζόμενος.

Απευθύνεται σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Ξενοδοχεία / Ενοικιαζόμενα Δωμάτια που λειτουργούν με νόμιμη άδεια και ειδική άδεια από τον ΕΟΤ.


Κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 1. Σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του τουριστικού καταλύματος από τη λειτουργία των χώρων του ασφαλισμένου ξενοδοχείου.
 2. Υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του τουριστικού καταλύματος.
 3. Η τροφική δηλητηρίαση των πελατών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο ή μπαρ.
 4. Πυρκαγιά ή έκρηξη η οποία θα προκαλέσει ζημιές σε τρίτους και οι οποίες θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των ασφαλιζόμενων χώρων.

Αξία της συγκεκριμένης ασφάλισης

 • Ένα Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τα επόμενα είκοσι χρόνια, πολύ οικονομικού κόστους, το οποίο μάλιστα, θεωρείται και έξοδο φορολογικά για την επιχείρησή σας, θα είναι αρκετό όχι μόνο για να αποσβέσει την δαπάνης για ένα και μόνο περιστατικό την επόμενη 20ετία, αλλά και θα σας προφυλάξει από πιθανή σημαντική οικονομική ζημιά - προστατεύοντας ουσιαστικά την επιβίωση της επιχείρησής σας.
 • Οι διεθνείς tour operators όταν συμβάλλονται με μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενων δωματίω, ζητούν πλέον την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης.
 • Συμβόλαιο αστικής ευθύνης φορολογικά θεωρείται έξοδο για την επιχείρησή.

 

Κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης
ξενοδοχείου ή ενοικιαζομένων δωματίων

 

 

Βασικά πακέτα καλύψεων

Α

Β

Γ

Δ

Σ.Β κατά τομο

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Σ.Β κατά γεγονός

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

Υ.Ζ. κατά γεγονός

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Α.Ο στη διάρκεια σ/λαίου

€ 150.000

€ 300.000

€ 450.000

€ 600.000

ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

€ 1

ανά κλίνη

€ 1,10

ανά κλίνη

€ 1,21

ανά κλίνη

€ 1,33

ανά κλίνη

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

€ 100

€ 125

€ 150

€ 175

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

€350 κατ’ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά

 

Επεκτάσεις (Πρόσθετες καλύψεις)

 1. Πρόσθετη κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης
  Επιβάρυνση 15% επί των ολικών ασφαλίστρων ή επί των κατώτατων κάθε πακέτου σε περίπτωση που τα
  ολικά ασφάλιστρα υπολείπονται του κατώτατου.
 2. Πρόσθετη κάλυψη Ευθύνης από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής
  Επιβάρυνση 50% των ολικών ασφαλίστρων ή των κατώτατων κάθε πακέτου, σε περίπτωση που τα ολικά
  ασφάλιστρα υπολείπονται του κατώτατου.

Όταν υπάρχει και κάλυψη εργοδοτικής, η επιβάρυνση 50% γίνεται στα προσαυξημένα, λόγω εργοδοτικής, ολικά ασφάλιστρα


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Παράδειγμα 1: 80 κλίνες - Επιλογή πακέτου Α
80χ1€ (ανά κλίνη) = 80 €. Συνεπώς, αφού τα ασφάλιστρα είναι μικρότερα του κατώτατου, θα χρεωθούν τα κατώτατα, δηλαδή 100 €.

Πρόσθετα Κάλυψη Εργοδοτική και ευθύνη Κολυμβ. Δεξαμενής
1.    Στα 100 ευρώ θα υπολογιστεί 15% προσαύξηση λόγω εργοδοτικής, και τα ασφάλιστρα θα διαμορφωθούν στα 115 €.
2.    Στα 115, θα υπολογιστεί η 50% προσαύξηση, λόγω κάλυψης Δεξαμενής και το τελικό ασφάλιστρο θα είναι 172,5 €.

Παράδειγμα 2: 100 κλίνες - Επιλογή πακέτου Α
Στην περίπτωση που οι κλίνες είναι πχ. 110, στην επιλογή του Α πακέτου, τα ολικά ασφάλιστρα θα είναι 110€ και σε αυτά θα υπολογιστούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, δηλαδή 110x15% (κάλυψη εργοδοτικής) = 126,5 € και 126,5  50% (Κάλυψη Δεξαμενής)= 189,75 €


Παρατηρήσεις

Για μεγαλύτερα όρια η Εταιρία διαθέτει τα εναλλακτικά πακέτα καλύψεων του προγράμματος ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

 

Ετικέτες: Αστική ευθύνη

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.