Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού

Αστική ευθύνη ιατρού

Ασφάλιση απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, εκτός πλαστικών χειρουργών.

Κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι: Επαγγελματική Ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και ατυχήματα στο ιδιωτικό ιατρείο του ασφαλισμένου.

Η κάλυψη επεκτείνεται και για την παροχή πρώτων βοηθειών από τον ασφαλισμένο σε καταστάσεις ανάγκης πέρα από την ειδικότητα του.

Καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά η έκρηξη εντός των χώρων του ιδιωτικού ιατρείου.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εταιρίας μας είναι το γεγονός ότι καλύπτουμε αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση και 4 έτη μετά από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκαν, δεδομένου βέβαια ότι το ζημιογόνο γεγονός έγινε εντός του έτους ισχύος του Συμβολαίου.

Οι  ειδικότητες  των ιατρών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες από πλευράς επικινδυνότητας:

  • Κατηγορία Α΄: Χειρούργοι οποιασδήποτε ειδικεύσεως, ορθοπεδικοί, μαιευτήρες, γυναικολόγοι, αναισθησιολόγοι, ακτινοθεραπευτές και οδοντίατροι.
  • Κατηγορία Β΄: Όλες οι λοιπές ειδικότητες

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2018)

 

ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Ανώτατα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 Σωματικές Βλάβες/ Υλικές Ζημιές ανά γεγονός και Ανώτατο Όριο Ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφαλίσεως (6 πακέτα καλύψεων)

Α΄

Β΄

1 150.000€ 1.000€ 800€
2 300.000 € 1.300€ 1.050€
3 450.000€ 1.600€ 1.300€
4 600.000€ 1.900€ 1.550€
5 800.000€ 2.300€ 1.900€
6 1.000.000€ 2.600€ 2.200€

 


ΕΔΩ μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Ερμηνευτικό Λεξικό Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (PDF)

 

Ετικέτες: Αστική ευθύνη ιατρών, Αστική ευθύνη

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

  • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
  • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
  • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
  • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
  • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
  • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.