Full Home Πλήρες Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια σε όλα τα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

Από την 01/11/2017 τίθεται σε ισχύ μια πρόσθετη κάλυψη σε όλα τα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής - παροχή της κάλυψης Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τους ασφαλισμένους.

Η κάλυψη θα παρέχεται τόσο στο σύνολο των εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας, όσο και σε όλες τις νέες ασφαλίσεις κατοικίας. Προυπόθεση - το συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας πρέπει να είναι σε ισχύ.

Η νέα αυτή κάλυψη της επείγουσας τεχνικής βοήθειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 φορές ανά παρεχόμενη υπηρεσία και 5 φορές συνολικά ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Πώς λειτουργεί

Ο ασφαλισμένος καλεί στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 18189 της Εθνικής Ασφαλιστικής σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

Η κάλυψη του κόστους των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται:

 • απευθείας από την Εταιρία με παροχή σε είδος, για τις περιοχές που εξυπηρετεί το ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων τεχνικών (Αθήνα, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά)

ή

 • απολογιστικά με την προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων στην Εταιρία, για οποιαδήποτε
  άλλη περιοχή στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τα ανώτατα όρια κάθε κάλυψης και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι όροι της υπηρεσίας επείγουσας τεχνικής βοήθειας, οι οποίοι και περιλαμβάνονται πλέον σε όλα τα ασφαλιστήρια κατοικίας.


Συγκεκριμένα:

 • Επισκευή στη σταθερή υδραυλική εγκατάσταση (σωληνώσεις ή βάνες) σε περίπτωση θραύσης υδραυλικών εγκαταστάσεων - έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Επισκευή στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση πλήρους έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας - έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσίες κλειδαρά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμία λειτουργίας της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας, έως 90 ευρώ ανά περίπτωση. Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου εντός της κατοικίας, θα αποζημιώνονται τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενέργειες απεγκλωβισμού - έως 550 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κρυστάλλων λόγω θραύσης εξαιτίας αιφνίδιου γεγονότος, π.χ. πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη - έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας για διάστημα έως 72 ώρες όταν παραμένει απροστάτευτη μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη - έως 600 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης ή του DVD για διάστημα έως 15 ημέρες, μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη - έως 100 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Καθαρισμός για την αποκομιδή ερειπίων όταν η ασφαλισμένη κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά ή πλημμύρα, έως 200 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσίες Μεταφοράς επίπλων και Αποθήκευσης - Φύλαξης επίπλων για διάστημα έως 7 μέρες, όταν η ασφαλισμένη κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη - έως 300 ευρώ ανά υπηρεσία και ανά περίπτωση.
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο έως 2 διανυκτερεύσεις όταν η κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη, έως 45 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση.
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας επιστροφής στην κατοικία, εάν κατά την επέλευση της ζημιάς ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 200χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία του. Σε μια τέτοια περίπτωση εάν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει με το όχημά του και αναγκαστεί να το αφήσει στον τόπο που βρισκόταν, θα καλυφθούν και τα έξοδα ανάκτησης του οχήματος, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Υπηρεσία πληροφοριών / Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων, σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη και παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης.
 • Υπηρεσία Εξεύρεσης Τεχνικών για υπηρεσίες μη επείγουσας ανάγκης

 

Ετικέτες: Χρησιμα

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.