ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΙΑ (Κ.Ε.Ν.)

 

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχει το νοσοκομείο στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η εφαρμογή βασίζεται στο διεθνώς καθιερωμένο πρότυπο των “Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων” (Diagnosis Related Groups - DRGs).

 

Τα DRGs, Diagnosis-Related Groups, αφορούν ένα σύστημα κατάταξης των ασθενών, το οποίο συσχετίζει τον τύπο των ασθενών που αντιμετωπίζει ένα νοσοκομείο, με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από αυτό. Ενώ κάθε ασθενής είναι μοναδικός, ομάδες ασθενών έχουν κοινές δημογραφικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιότητες που καθορίζουν την ένταση των απαιτούμενων πόρων για τη θεραπεία τους. Τα DRGs λοιπόν, αποτελούνται από διακριτά groups όπου σε κάθε ένα από αυτά οι ασθενείς που το αποτελούν είναι κλινικά παρόμοιοι και για αυτό αναμένεται να καταναλώσουν και την ίδια ποσότητα πόρων.
 
Σκοπός της νέας διαδικασίας είναι η ακριβέστερη τιμολόγηση της νοσηλείας κάθε ασθενή και ο αναθεωρημένος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εισάγοντας ένα σύγχρονο - αναλυτικό τιμοκατάλογο νοσηλειών με καθορισμένο κόστος και Μέση Διάρκεια Νοσηλείας για κάθε διαγνωστική ομάδα. Το εξιτήριο θα παρέχεται πλέον με βάση συγκεκριμένη κωδικοποίηση της διάγνωσης από το θεράποντα ιατρό. Με απλά λόγια τα ΚΕΝ αφορούν προκαθορισμένα πακέτα, βάσει των οποίων τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα καλούνται να πληρώσουν τα δημόσια νοσοκομεία, ανάλογα με την κάθε πάθηση των ενδονοσοκομειακών ασθενών.
 
Έχουν ήδη κοστολογηθεί 700 τέτοια πακέτα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), με συγκεκριμένους κωδικούς, τα οποία περιέχουν τη διάρκεια και το κόστος της νοσηλείας, ανάλογα με τη θεραπεία σε κάθε περίπτωση. Στα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια υπάρχουν προβλέψεις και για περιπτώσεις επιπλοκών, που ίσως αναγκάσουν έναν ασθενή να παρατείνει τη νοσηλεία του ή να υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις ή να προχωρήσει σε κάποια επεμβατική μέθοδο ή εγχείρηση. Μέχρι τέλος του 2011 θα ολοκληρωθούν οι όποιες παραμετροποιήσεις, προσαρμογές (ονοματολογία, κόστος ΚΕΝ, μέση διάρκεια νοσηλείας) ώστε από 1/1/2012 τα ΚΕΝ-DRGs να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στη χρηματοδότηση και λειτουργία των νοσοκομείων. Το Υπουργείο Υγείας φιλοδοξεί με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια να εξοικονομήσει χιλιάδες ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία και να περιορίσει τη σπατάλη, από την πλευρά κυρίως των γιατρών.


ΦΕΚ - Λίστα ΚΕΝ από 1/3/2012  - κατεβάστε σε PDF


 

Τα πρώτα DRGs και η εφαρμογή τους διεθνώς

 

Το σύστημα των DRGs εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1983. Την ίδια χρονολογία, το Κογκρέσο τροποποίησε το νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης για να συμπεριλάβει ένα νέο σύστημα πληρωμής των νοσοκομείων (Prospective Payment System), βασιζόμενο στην κατάταξη των ασθενών σύμφωνα με τα DRGs. Η Αυστραλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ακολούθησε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και υιοθέτησε στο δικό της σύστημα υγείας συγκεκριμένες κατηγορίες DRGs. Ακολούθησαν οι Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία κ.α), η Γερμανία, η Ιταλία και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Από την 1η Οκτωβρίου, το DRG ή το λεγόμενο «κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο-ΚΕΝ» τέθηκε σε πρότυπη εφαρμογή στη χώρα μας, σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.
 
Το σύστημα πλέον αποτελεί μια διεθνώς εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για τη χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας. Για τη δημιουργία μιας ομάδας DRG λαμβάνεται υπόψη το φύλο, η ηλικία, η κύρια διάγνωση, οι επιπλοκές, ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο και άλλες παράμετροι. Το σύστημα έχει τροποποιηθεί στο πέρασμα των χρόνων για να μπορεί να συμβαδίσει με τις αλλαγές στην ιατρική περίθαλψη, και με το εφαρμοζόμενο σύστημα υγείας της κάθε χώρας. Τέλος, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα DRGs εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, όπως στη διαχείριση των νοσοκομείων, στην πολιτική για την υγεία, στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των νοσοκομείων και στη διαχείριση της ποιότητας. Τα DRGs χρησιμοποιούνται πλέον από πολλές χώρες στην ταχύτερη αποζημίωση των υπηρεσιών και την αποδοτικότερη χρηματοδότηση των νοσοκομείων.


ΦΕΚ - Λίστα ΚΕΝ από 1/3/2012 - κατεβάστε σε PDF


Ελληνικό Ιστορικό

 
Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας βασιζόταν σε ένα περίπλοκο, αναχρονιστικό και υποκοστολογημένο μοντέλο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις εξελίξεις και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη λειτουργία σύγχρονων υπηρεσιών υγείας.
 
Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. ορίστηκε Επιτροπή για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με επικεφαλή τον καθηγητή Ν. Μανιαδάκη. Η πρόταση της Επιτροπής για τα 700 Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια), με συντελεστή κόστους μόνο για το ΕΣΥ, διαβιβάστηκε στο ΚΕΣΥ το Μάρτιο και έλαβε σχετική θετική γνωμοδότηση από την ολομέλεια του τον Μάιο του 2011. Στην συνέχεια, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. Οικονομικών, ΥΥΚΑ και Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή και τις κατηγορίες των ΚΕΝ και έγινε η σύσταση Ομάδας Εργασίας ΚΕΝ για την παρακολούθηση εφαρμογής των ΚΕΝ.
 
Στις 27/9/2011 ολοκληρώθηκε η αντιστοίχηση ΚΕΝ – ICD10 (διαγνώσεων) με την σημαντική συμβολή 25 ομάδων συντονιστών διευθυντών ιατρών του ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων. Από 1/10/2011 ξεκίνησε η τιμολόγηση σύμφωνα με τα 700 ΚΕΝ σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με ανταπόκριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι τέλος του 2011 θα ολοκληρωθούν οι όποιες παραμετροποιήσεις, προσαρμογές (ονοματολογία, κόστος ΚΕΝ, μέση διάρκεια νοσηλείας) ώστε από 1/1/2012 τα ΚΕΝ-DRGs να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στην χρηματοδότηση και λειτουργία των νοσοκομείων. Ο υποστηρικτικός μηχανισμός και η ενσωμάτωση λοιπών προτάσεων (που θα γίνουν εντός του 2011) παρέχεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), μέσω ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»), και την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Γ. Κυριόπουλου.
 
Παρά τους όποιους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν σε μερίδα του τύπου, οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν από την «τσέπη τους» εάν παραμείνουν περισσότερο από την καθορισμένη μέση διάρκεια νοσηλείας, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία είναι ασφαλισμένοι. Σημειωτέον ότι με βάση το πόρισμα της πρώτης επιτροπής για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων εσωτ. ασθενών από τα ΚΕΝ είναι το ίδιο με το προηγούμενο σύστημα. (Πηγή: Ι.Σ. Αρκαδίας)
 
Με την καθολική εφαρμογή των Κ.Ε.Ν. θα προκύψουν μεγάλα οφέλη σε διαχειριστικό χρόνο και κόστος τόσο για τα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς επιταχύνοντας σημαντικά τις σχετικές διαδικασίες. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της παραπάνω εφαρμογής είναι ότι εξασφαλίζει δικαιότερη απόδοση εσόδων στα νοσοκομεία ανάλογα με το έργο που προσφέρουν. Ταυτόχρονα δε παρέχει ισχυρά κίνητρα στις νοσοκομειακές μονάδες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας (αυξημένη ετοιμότητα στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών) καθώς και ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του συστήματος (συγκράτηση του κόστους, περιορισμό των ημερών νοσηλείας – απελευθέρωση κλινών για νέους ασθενείς, κλπ.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας ενημερώνει για την πορεία ένταξης στο σύστημα υγείας των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων:

«Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας βασιζόταν σε ένα περίπλοκο, αναχρονιστικό και υποκοστολογημένο μοντέλο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις εξελίξεις και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη λειτουργία σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. Τα DRGs χρησιμοποιούνται στην ταχύτερη αποζημίωση των υπηρεσιών και την αποδοτικότερη χρηματοδότηση των νοσοκομείων.
 
Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. ορίστηκε Επιτροπή για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με επικεφαλή τον καθηγητή Ν. Μανιαδάκη. Η πρόταση της Επιτροπής για τα 700 Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια), με συντελεστή κόστους μόνο για το ΕΣΥ, διαβιβάστηκε στο ΚΕΣΥ το Μάρτιο και έλαβε σχετική θετική γνωμοδότηση από την ολομέλεια του τον Μάιο του 2011. Στην συνέχεια, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. Οικονομικών, ΥΥΚΑ και Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή και τις κατηγορίες των ΚΕΝ και έγινε η σύσταση Ομάδας Εργασίας ΚΕΝ για την παρακολούθηση εφαρμογής των ΚΕΝ.
 
Στις 27/9/2011 ολοκληρώθηκε η αντιστοίχηση ΚΕΝ – ICD10 (διαγνώσεων) με την σημαντική συμβολή 25 ομάδων συντονιστών διευθυντών ιατρών του ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων. Από 1/10/2011 ξεκίνησε η τιμολόγηση σύμφωνα με τα 700 ΚΕΝ σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με ανταπόκριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι τέλος του 2011 θα ολοκληρωθούν οι όποιες παραμετροποιήσεις, προσαρμογές (ονοματολογία, κόστος ΚΕΝ, μέση διάρκεια νοσηλείας) ώστε από 1/1/2012 τα ΚΕΝ-DRGs να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στην χρηματοδότηση και λειτουργία των νοσοκομείων. Ο υποστηρικτικός μηχανισμός και η ενσωμάτωση λοιπών προτάσεων (που θα γίνουν εντός του 2011) παρέχεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), μέσω ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»), και την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Γ. Κυριόπουλου.
 
Παρά τους όποιους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν σε μερίδα του τύπου, οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν από την «τσέπη τους» εάν παραμείνουν περισσότερο από την καθορισμένη μέση διάρκεια νοσηλείας, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία είναι ασφαλισμένοι. Σημειωτέον ότι με βάση το πόρισμα της πρώτης επιτροπής για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων εσωτ. ασθενών από τα ΚΕΝ είναι το ίδιο με το προηγούμενο σύστημα».
 

Ετικέτες: Ασφάλιση υγείας

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

  • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
  • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
  • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
  • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
  • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
  • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.