ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η απαλλαγή?

Τι είναι η απαλλαγή?


Η απαλλαγή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας (ή αλλιώς το εκπιπτόμενο ή το απαλλασσόμενο ποσό) είναι το ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου σε περίπτωση κάθε νοσηλείας στο νοσοκομείο.


Τα ποσά απαλλαγής στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μπορεί να είναι είτε 0€ (τότε μιλάμε για 100% κάλυψη από το 1ο € χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου), είτε κάποιο συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είναι γνωστό στον ασφαλισμένο εκ των προτέρων και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στα νοσοκομειακά προγράμματα της Εθνικής ασφαλιστικής υπάρχουν ποσά απαλλαγής 400€ - 500€ - 1.000€ - 1.500€ - 3.000€ – 6.000€ , ακόμη και 10.000€.

 

Το ποσό απαλλαγής παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του ποσού των ασφαλίστρων: όσο μεγαλύτερη θα είναι η απαλλαγή, τόσο λιγότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώνει ο ασφαλισμένος. Π.χ. στο νοσοκομειακό πρόγραμμα FULL υπάρχουν 6 επιλογές ποσού συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας (0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ κατά περίπτωση και 10.000€ κατά έτος), ώστε να μπορεί να επιλέξει το ποσό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.

 

 1. Ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, δεν είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει και Κρατικό φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ). Αν παρ’ όλα αυτά υπάρχει και κρατικός φορέας ασφάλισης και συμβάλει σε μια νοσηλεία, τότε η απαλλαγή (συμμετοχή) του ασφαλισμένου από το ιδιωτικό του συμβόλαιο υγείας, είτε μειώνεται είτε μηδενίζεται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει και ο ίδιος χρήματα για τη νοσηλεία του.
 2. Ομαδική ασφάλιση. Ένας άλλος τρόπος μείωσης της συμμετοχής (απαλλαγής στα έξοδα νοσηλείας) πέρα από τη χρήση Κρατικού φορέα ασφάλισης, είναι η ύπαρξη και συμμετοχή ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης. Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις παρέχουν ομαδική ασφάλιση υγείας στους εργαζομένους τους ως προνόμιο συνεργασίας με την επιχείρηση. Έτσι, κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια επιχείρηση που του παρέχει και ομαδική ασφάλιση, επιλέγει ατομικό συμβόλαιο υγείας με μεγάλη απαλλαγή, συνήθως 6.000€ – 10.000€, ούτως ώστε να λειτουργεί ως επέκταση κάλυψης του ομαδικού του, με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα.

 

Πως διαμορφώνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε μια νοσηλεία

 

Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει το ποσό που προκύπτει από τα συνολικά έξοδα μιας νοσηλείας και μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης που έχει συμφωνηθεί στους όρους του συμβολαίου, εφόσον πρώτα αφαιρεθεί το απαλλασσόμενο ποσό. Π.χ. ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει συμβόλαιο με απαλλαγή 1.500€ και με ανώτατο όριο 1.500.000€, αν μια νοσηλεία κοστίσει 30.000€, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει 28.500€ ενώ ο ίδιος θα χρειαστεί να καλύψει τα πρώτα 1.500€.

 

Σε περίπτωση όταν ο ασφαλισμένος έχει και Κρατικό φορέα ασφάλισης και τον χρησιμοποιήσει σε μια νοσηλεία, τότε η απαλλαγή του θα μειωθεί ή θα μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που θα καταβάλει ο Κρατικός φορέας ασφάλισης.

 

Παράδειγμα 1. Χωρίς κοινωνική ασφάλιση.

 • Τα συνολικά έξοδα μιας νοσηλείας - 3.000€
 • Στο συμβόλαιο υπάρχει απαλλαγή 1.500€.

Τα πρώτα 1.500€ θα πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

 

Παράδειγμα 2. Με κοινωνική ασφάλιση.

 • Το κόστος μιας νοσηλείας είναι στα 5.000€
 • Ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει ένα συμβόλαιο με 1.500€ απαλλαγή
 • Ο Κρατικός φορέας καταβάλει 1.200€

Τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει 3.500€ και ο ασφαλισμένος – το υπόλοιπο από τη διαφορά 1500 – 1200 – δηλαδή το ποσό των 300€.

 

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και το ενδεχόμενο ο ασφαλισμένος να μη χρειαστεί να πληρώσει καθόλου για τη νοσηλεία του. Π.χ. όταν ο Κρατικός του φορέας ασφάλισης θα καταβάλει ίδιο ή και μεγαλύτερο ποσό από το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Ετικέτες: Σελίδα Ασφαλισμένου, Ασφάλιση υγείας

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.