Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού εμπλουτίζει τις παροχές του προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με νέες υπηρεσίες, οι οποίες στην σημερινή οικονομική συγκυρία αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Παράλληλα συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παροχές και υπηρεσίες πέραν όσων προβλέπονται από τους όρους των συμβολαίων:

 1. Μείωση του ποσού συμμετοχής των ασφαλισμένων σε περίπτωση νοσηλείας
 2. Παροχές επειγόντων/έκτακτων περιστατικών
 3. Παροχές τακτικών περιστατικών

 

Α. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

1. Μείωση του ποσού συμμετοχής των ασφαλισμένων σε περίπτωση νοσηλείας

Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 10% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€.

Παράδειγμα:
Αναγνωρισμένα έξοδα: 6.000€ Απαλλαγή: 1.500€ Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ: 500€.
Συμμετοχή ασθενή: 1.500€ - 500€ = 1.000€
Επί του ποσού των 1.000 € αυτού θα υπάρξει έκπτωση 10% επί των εξόδων κλινικής (εξαιρουμένων φαρμάκων, υλικών και αμοιβών ιατρών).


2. Παροχές επειγόντων/έκτακτων περιστατικών
 

2.1. Ιατρικό Αθηνών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

 • Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond των 400€, έκπτωση 40% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της κάθε Κλινικής.
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για τις περιοχές της Αττικής και της θεσσαλονίκης.

2.2. Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

 • Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond των 500€, τιμές ΦΕΚ.
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού, Παιδο-Ορθοπεδικού, Παιδο - ΩΡΛ 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής.


3. Παροχές τακτικών περιστατικών

 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού Διαβαλκανικού θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) και στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού θεσσαλονίκης Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρείασε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 • Έκπτωση 40% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της κάθε Κλινικής, στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία. Για Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες, Triplex & PET CT τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
 • Ειδικά για το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών τιμές ΦΕΚ στις προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία
 • Προνομιακές τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις επεμβατικού χαρακτήρα στις κλινικές ενηλίκων: Γαστροσκόπηση190€, Κολονοσκόπηση 350€, Γαστροσκόπηση -Κολονοσκόπηση: 480€ (συμπεριλαμβάνονται αμοιβή κλινικής, αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό υλικό, φάρμακα και τυχόν λήψη για βιοψία). Επιπλέον χρεώνονται οι ιστολογικές εξετάσεις και τα Clotest. Ο ιατρός αποτελεί επιλογή της κάθε Κλινικής.
 • Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων(ΕΜ5) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στις περιοχές Αττικής - Θεσσαλονίκης.
 • Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
 • VIP Service από την είσοδο έως και την έξοδο του ασφαλισμένου από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Β. Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου

1. Μείωση του ποσού συμμετοχής των ασφαλισμένων σε περίπτωση νοσηλείας.

Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 50% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€.

• Αναβάθμιση κλίνης κατά μια θέση έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

Παράδειγμα:
Αναγνωρισμένα έξοδα: 6.000€ (χωρίς αμοιβές ιατρών)
Απαλλαγή: 1.050€
Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ: 500€.
Συμμετοχή ασθενή: 1050€ - 500€ = 550€
Επί του ποσού των 550 € αυτού θα υπάρξει έκπτωση 50 %, επομένως ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει 225€ ενώ θα νοσηλευθεί σε δίκλινο δωμάτιο.


2. Παροχές επειγόντων/έκτακτων περιστατικών

 • Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond των 400€, τιμές ΦΕΚ
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής

3. Παροχές τακτικών περιστατικών

 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Έκπτωση 25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 • Τιμές ΦΕΚ στις προγραμματισμένες εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές και βιοχημικές), στις Αξονικές - Μαγνητικές Τομογραφίες και τα Tripex.
 • Έκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της κάθε Κλινικής στις λοιπές προγραμματισμένες εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών.
 • Προνομιακές τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις επεμβατικού χαρακτήρα στο Ιατρικό Ψυχικού: Γαστροσκόπηση: 120€, Κολονοσκόπηση: 185€, Γαστροσκόπηση -Κολονοσκόπηση: 290€ (συμπεριλαμβάνονται αμοιβή κλινικής, αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό υλικό, φάρμακα και τυχόν λήψη για βιοψία). Επιπλέον χρεώνονται οι ιστολογικές εξετάσεις και τα Clotest. Ο ιατρός αποτελεί επιλογή της κλινικής.
 • Έκπτωση25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων(ΕΜΒ) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στις περιοχές Αττικής.
 • Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες.

Γ. Ιατρικό Π. Φαλήρου

Άρεως 36, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 98 92 100

1. Μείωση του ποσού συμμετοχής των ασφαλισμένων σε περίπτωση νοσηλείας

 • Σε περίπτωση που γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ το Ιατρικό Π. Φαλήρου θα απορροφά 1.000€ από το ποσόν συμμετοχής του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων αμοιβών ιατρών), εφόσον προβλέπεται συμμετοχή από το συμβόλαιό του. Στο ανωτέρω ποσόν θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.
 • Για τα προγράμματα υγείας που έχουν απαλλαγή έως 1.500€, σε περίπτωση που γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, απορρόφηση του συνόλου της συμμετοχής του ασφαλισμένου (εξαιρουμένων αμοιβών ιατρών).
 • Αναβάθμιση κλίνης κατά μια θέση έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα


2. Παροχές επειγόντων/έκτακτων περιστατικών

 • Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400€ ανά περιστατικό. Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond των 400€, έκπτωση έως 75% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο της Κλινικής .
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του Ιατρικού Π. Φαλήρου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό) 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες Πνευμονολόγου - ΩΡΛ - Ουρολόγου, (Δευτέρα - Παρασκευή) 9πμ - 2μμ.
 •  Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής


3. Παροχές τακτικών περιστατικών

 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των κλινικών του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες Πνευμονολόγου - ΩΡΛ - Ουρολόγου, καθημερινές 9πμ - 2μμ(Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού
 • Ιατρικές επισκέψεις στην τιμή των 30€ στις ειδικότητες Ενδοκρινολόγου, Διαβητολόγου, Αγγειολόγου, Ηπατολόγου, Νευροχειρουργού, Οφθαλμιάτρου, Δερματολόγου, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού
 • Έκπτωση25% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρείασε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 • Έκπτωση έως 75% στις προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Ιατρικού Π. Φαλήρου.
 • Προνομιακές τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις επεμβατικού χαρακτήρα: Γαστροσκόπηση: 120€, Κολονοσκόπηση: 160€, Γαστροσκόπηση - Κολονοσκόπηση: 280€ (συμπεριλαμβάνονται αμοιβή κλινικής, αμοιβή γαστρεντερολόγου, υγειονομικό υλικό, φάρμακα και τυχόν λήψη για βιοψία).
 • Επιπλέον χρεώνονται οι ιστολογικές εξετάσεις και τα Clotest. Ο ιατρός αποτελεί επιλογή της κλινικής.
 • Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.
 • Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων(ΕΜΒ) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής στις περιοχές Αττικής.
 • Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες.
 • V.I.P. Service από την είσοδο έως και την έξοδο του ασφαλισμένου από το Νοσοκομείο

 

Ετικέτες: Παροχές νοσοκομείων

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.