Νέα

myCAR: Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

MYCAR: ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ για την online κατάθεση πινακίδων των επιβατικών ΙΧ οχημάτων και των μοτοσυκλετών. Πώς θα γίνεται η αίτηση για την ψηφιακή ακινησία οχημάτων. Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. Διαδικασία άρσης της ακινησίας.
Λόγω του covid-19 και των μέτρων κατά της διασποράς του, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 λειτουργεί η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων). Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους, μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται να μεταβούν σε κάποια εφορία.


Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή της κατάθεσης πινακίδων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2021.


Μέσα από την πλατφόρμα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα από τα 2:

 • Να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ.
Ή
 • Να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
 • Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης ακινησίας είναι η ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία. Μετά την αίτηση πρέπει να αφαιρέσετε τις πινακίδες και να τις κρατήσετε στο σπίτι σας.
 • Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης ακινησίας επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας οριστικοποίησης της δήλωσης και θέσης του οχήματος σε ακινησία και περιοριστικά μόνο για την αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος.
 • Αν διαπιστωθεί ότι το όχημα κυκλοφορεί ή ότι το είναι σταθμευμένο με τις πινακίδες επάνω, τότε - πλέον των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής -, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Ταυτόχρονα με τη έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση Α.1304/2020 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, ο τύπος της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσής της - 31 Δεκεμβρίου 2020.

Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά βήμα-βήμα

 1. Μπαίνετε στο www.aade.gr/mycar με το user name και το password σας από το myTAXISnet - Ανοίγει η σελίδα με δύο επιλογές εφαρμογών: «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» και «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία».
 2. Επιλέγετε «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» - Ανοίγει η σελίδα, όπου εμφανίζεται αυτόματα το ΑΦΜ, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός σας και η τρέχουσα ημερομηνία. Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας περισσότερα από ένα οχήματα, τότε επιλέγετε κάνοντας κλικ για ποιο όχημα επιθυμείτε να καταθέσετε ψηφιακά πινακίδες. Έπειτα εμφανίζεται η κατάσταση του οχήματος (ΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΙΝΗΣΙΑ) και επιλέγετε «Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων».
 3. Μετά θα ανοίξει η σελίδα με συμπληρωμένα αυτόματα τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και του οχήματός του (Αριθμός Κυκλοφορίας, Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρας, ΔΟΥ). Θα χρειαστεί να κλικάρετε το σχετικό κουτάκι για να δηλώσετε υπεύθυνα ότι α) το όχημα θα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο β) δεν θα κυκλοφορήσετε το όχημα μετά τη θέση σε ακινησία αυτού.
 4. Παρακάτω θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση των Στοιχείων Χώρου Στάθμευσης: α) ο ακριβής χώρος φύλαξης του οχήματος (ΤΚ, πόλη, οδός, αριθμός), β) δήλωση αν ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος (ιδιωτικό πάρκινγκ), μισθωμένος (ενοικιαζόμενο πάρκινγκ) ή παραχωρημένος (παραχωρημένο πάρκινγκ).

Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την Υποβολή του αιτήματος θέσης σε ακινησία, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι ιδιοκτήτες, ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ.

Η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτής δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος και όχι ηλεκτρονικά, στις εξής περιπτώσεις:
 1. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
 2. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.
 3. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
 4. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
 5. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.
 6. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.
 7. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.
 8. Πλειστηριασμού του οχήματος.
 9. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.
 10. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.

Διαδικασία άρσης της ακινησίας

Για τα οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία με τη διαδικασία της παρούσας, η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr - ΕΨΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade. gov.gr εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για την περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/κάτοχο, οι κληρονόμοι αυτού θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

Ετικέτες: Φορολογία, Χρησιμα

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.