Νέα

Τι είναι ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ);

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) για να έχουν ενημέρωση για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει, όπως και για τα στοιχεία που αφορούν χρεώσεις υπηρεσιών υγείας.
Μετά την κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας (ασθενείας) το 2019 (Νόμος 4603/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019), ο ΕΟΠΥΥ με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προωθεί την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Τι είναι ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ);

Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) είναι μια εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), η οποία περιέχει στοιχεία για το σύνολο:
 • των νοσηλειών,
 • των υπηρεσιών υγείας,
 • των υλικών,
 • των νόσων,
 • και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.
Η πληροφορία, που περιέχεται στον ΦΑΥ, έχει συγκεντρωθεί από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Δηλαδή ο Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί ένα εργαλείο που επιπρόσθετα βοηθά τόσο τον ΕΟΠΥΥ όσο και τον ασφαλισμένο να εντοπίζει τυχόν χρεώσεις που έγιναν χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει για αυτές. Επίσης, ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται με SMS για κάθε πράξη που εκτελείται στο ΑΜΚΑ του.
Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml  με τους παρακάτω τρόπους:- Σύνδεση με τον Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) μπορεί να γίνεται με χρήση των κωδικών taxis. - Ή μπορείτε να δημιουργήσετε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) εδώ: https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson/

Η αναζήτηση του Φακέλου δεν είναι υποχρεωτική. Είναι θέμα προσωπικό κάθε ασφαλισμένου να παρακολουθεί τις δαπάνες που χρεώνονται στον ΑΜΚΑ του. Ωστόσο με την πρόσβαση του πολίτη, σε πραγματικό χρόνο, στα στοιχεία που τον αφορούν διασφαλίζεται η διαφάνεια της επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, μεταξύ του ασφαλισμένου και των παρόχων υγείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσω της εφαρμογής του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας έχετε δυνατότητα:
 1. Να ενημερωθείτε ανά Κατηγορία για όλες τις παροχές υγείας, τις οποίες έχετε λάβει από τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 και στο έξης. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στο χρόνο έκδοσης ή/και εκτέλεσης από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, οι οποίοι είναι: Ιατροί, Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυϊατρεία, Θεραπευτήρια, Μονάδες Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Αποκατάστασης, Μονάδες Αναπηρίας, Πάροχοι Υλικών κλπ.
 2. Να εξάγετε Προσωπικές Αναφορές (pdf) ανά Κατηγορία Παροχής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περιπτώσεις, που ζητηθεί, δύναται να λάβετε σφραγίδα επικύρωσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ.
 3. Σε περίπτωση, που διαφωνείτε ή δεν έχετε λάβει οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία εμφανίζεται στο Φάκελό σας, να αποστείλετε στον ΕΟΠΥΥ Δήλωση Εναντίωσης, η οποία πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Προκειμένου να αποστείλετε Δήλωση Εναντίωσης για μία δαπάνη, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο με το φακελάκι, που βρίσκετε στο τέλος της γραμμής κάθε δαπάνης και να συμπληρώσετε αναλυτικά τους λόγους και οποιαδήποτε πληροφορία, που θα βοηθούσε στον έλεγχο του προβλήματος.
 4. Στην ενότητα «Ενημερώσεις» του Κεντρικού Μενού, λαμβάνατε τις απαντήσεις από τον ΕΟΠΥΥ στις Δηλώσεις Εναντίωσης, που έχετε πραγματοποιήσει.
 5. Να πληροφορηθείτε για όλες τις Παροχές που αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ.
 6. Να αποστείλετε ηλεκτρονικό αίτημα προς εξέταση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.), για Γνωματεύσεις παροχών με υπέρβαση ορίων Κανονισμού, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα («ανέβασμα» αρχείων σε μορφή .pdf), όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση και σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση. Επίσης, να ενημερώνεται άμεσα, για την εξέλιξη κάθε αιτήματος του.
 7. Να τροποποιήσετε τα Στοιχεία Επικοινωνίας σας, προκειμένου να λαμβάνεται απαντήσεις / ενημερώσεις (SMS), για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά.
 8. Να έχετε πρόσβαση και στα προστατευόμενα ανήλικα μέλη της ασφαλιστικής σας μερίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για το αποτέλεσμα της έγκρισης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής των παιδιών σας και για οποιαδήποτε άλλη παροχή έχετε ζητήσει έγκριση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) ή τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας ενσωματώνει διαρκώς νέες λειτουργίες και δυνατότητες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη συμμετοχή του πολίτη στις δράσεις του Οργανισμού.

Ετικέτες: Κοινωνική ασφάλιση, Χρησιμα, Υγεία

Νέα (ασφάλιση, υγεία, φορολογία, οικονομία)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας:

 • Είναι επαγγελματίας, που προτείνει την καλύτερη δυνατή για εσάς λύση - σε κόστος και σε όρους
 • Γνωρίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας με τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του
 • Θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που σας αφορά
 • Θα διαπραγματευτεί με την εταιρεία αν χρειαστεί για την αποζημίωση σας
 • Είναι δίπλα σας όταν θα τον χρειαστείτε
 • Ελέγχεται κάθε 3 χρόνια και πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, καμία καταδίκη για οικονομικές υποθέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λάθη και παραλείψεις μέχρι 1.800.000 € ανά έτος

Είμαι ασφαλιστικός πράκτορας από το 2009.

Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 67282303000
Αρ. ειδικού μητρώου: 3959

Δίκτυο Συνεργατών nrg
Αγγελική Απερτσόι, Ασφαλιστικός Πράκτορας
Αγγελική Απερτσόϊ (ANZHELIKA APERCHOY)
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθήνα
Κιν, viber: +30 693 87 02 696
e-mail: gr6938702696@gmail.com

Πώς θα με βρείτε

Τηλέφωνο

Κιν, viber: +30 693 87 02 696

E-mail

gr6938702696@gmail.com

Διεύθυνση

Λεωφ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα, TK 114 75

  

Copyright © 2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.